ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ANASAYFA ANASAYFA / ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Nedir?

Enerji yönetimi; güvenlikten, üretim kalitesi ve miktarından, çevresel sorumluluklardan taviz vermeden enerjinin verimli kullanımıdır. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı; enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan, süreç ve sistemlerinin oluşturulmasını, bu süreç ve sistemlerin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için gereklidir. Standart; tüm enerji türlerini kapsar. İşletmelerin tamamını; etkin enerji yönetimine, maliyetlerin azaltılmasına ve çevreye karşı duyarlılığa teşvik eder.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'nin Faydaları Nelerdir?

  • Uygulamaya konulan projeler yardımıyla enerji tüketimi azaltılır.
  • Enerjiden kaynaklanan masrafları kontrol altında tutulur ve azaltılır.
  • Mevcut cihaz ve ekipmanların kullanımını kontrol altında tutar.
  • Enerji tüketiminin izlenmesi yoluyla performans hakkında bilgi edinilmesi sağlanır.
  • Verimliliğin artırılması ve yasal mevzuatlara uyum sağlanır.
  • İsraftan kaynaklanan olumsuz çevre etkisi azaltılır.
  • Enerji bilinci ile ilgili olarak toplum içindeki saygınlık arttırılır.
  • Sera gazı emisyonlarının azaltılmasında katkı sağlanır.
  • Diğer yönetim sistemleri ile entegrasyonu halinde kaynak tasarrufu sağlanır.