ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ANASAYFA ANASAYFA / ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Nedir?
 

ISO 14001; doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlar. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi ile çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar.

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'nin Faydaları Nelerdir?

 • Ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uyum sağlar.
 • İzin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırır.
 • Ulusal ve uluslararası alanda itibar kazandırır.
 • Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer.
 • Doğal kaynakların etkin kullanımı sonucunda maliyetler azalır, verimlilik artar.
 • Çevre yönetimi için bir yükümlülük altına girildiği güvencesinin verilmesiyle, müşterinin güveni artar.
 • Sorumluluk ile sonuçlanan olayları azaltır, dolayısıyla mali sorumluluk sigortası maliyetlerini düşürme potansiyeli sağlar.
 • Şirket faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik, kaynaktan başlayarak kontrol altına alınır ve kirlenme azaltılır.
 • Potansiyel tehlike durumlarının belirlenmesi sayesinde acil durum ve kazalara karşı hazırlıklı olunduğundan kayıpla sonuçlanan olaylarda azalma görülür.
 • Şirket kalitesinin dolayısıyla çalışan moralinin yükselmesi sağlanır ve şirkete bağlılık artar.
 • Verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilincinin artması sağlanır.
 • Yeşil üretim süreçlerinin önemli olduğu pazarlara girmeyi kolaylaştırır.