ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ANASAYFA ANASAYFA / ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 45001; yasal ve düzenleyici şartlara uyumun arttırılması, tüm çalışanlara sürdürülebilir, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının sağlanması, meslek hastalıklarının önlenmesi, iş kazalarının en az düzeye indirilmesi, tehlikelerin tanımlanarak risklerin belirlenmesi, önceden alınan önlemler ile sürekli iyileştirmenin sağlanması ve organizasyon yapısının güçlendirilmesi amacı ile ISO tarafından yüksek seviyeli yapıda hazırlanan, coğrafi, politik, ekonomik, ticari ve sosyal sınırları gözetmeksizin oluşturulan ve uluslararası platformda geçerliliği olan bir standarttır.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'nin Faydaları Nelerdir?

  • Önceden alınan önlemler ile riski azaltma ve İS&G performansının sürekli iyileştirilmesi yoluyla organizasyonun dayanıklılığın arttırılması sağlanır.
  • Yasal mevzuatlara uygunluk sağlanır.
  • Güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir çalışmaya olan bağlılık göstererek, sosyal sorumluluk bilinci kanıtlanır.
  • Çalışanlar için daha iyi bir çalışma ortamı yaratarak ve iş kazalarını en aza indirir.
  • Marka ve kurumsal itibar korunur.