ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ANASAYFA ANASAYFA / ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

 

ISO 22000 Standardı; tüketicinin gıda kaynaklı hastalıklara maruz kalmaması için geliştirilmiş, gıda zinciri içerisindeki tüm prosesleri; altyapı, personel ve ekipman gibi tüm etkileyenleriyle birlikte kontrol altında tutan önleyici bir sistemdir. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamaları; üretim kontrolü, ürün kontrolü, ekipman kontrolü, bakım ve genel hijyen uygulamaları, personel ve ziyaretçi hijyeni, taşıma, depolama, ürün bilgisi, tedarikçi seçimi ve değerlendirmesi, eğitim, iletişim ve benzeri konuları kapsamaktadır.


ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'nin Faydaları Nelerdir?

 • Daha etkili ve dinamik gıda güvenliği tehlike kontrolü sağlanır.
 • Gıda kaynaklı hastalıkların azaltılması sağlanır.
 • Müşteri bağlılığı ve memnuniyeti artar.
 • Ön gereksinim programlarının sistematik yönetimi ve kontrolünü sağlanır.
 • Ürün iadesi gibi durumların engellenmesi ile kalitesizlik maliyetlerinde düşüş sağlanır.
 • Personel yeterliliğinde artış sağlanır.
 • Çalışma ortamının iyileşmesine katkıda bulunur.
 • Dokümantasyonun iyileştirilmesi ve izlenmesinde kolaylık sağlanır.
 • Daha iyi bir planlama sağlanır.
 • Mevzuatlara uyum sağlanır.
 • Gıda güvenliğine gösterilen özenin müşterilere kanıtlanması ile pazar payının arttırılmasına katkıda bulunulur.
 • Dış pazarda daha etkin pazarlama sağlanır.